FJT6 Flocculator JAR test sa 6 mjesta


Nezavisna kontrola posuda
Viskoko precizni steper motor
Digitalna kontrola brzine

Download catalog

Memorisanih 10 programa
Nezavisna kotrola svake posude

SKU: PRO5377-2 Kategorija: